U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Colloque

                                            Le 15 novembre de 14h à 18h             Cité des ...

Vervolg ...

Opties

Contact

De bemiddeling

De bemiddeling is een minnelijke manier om geschillen te beslechten waarin een persoon, de bemiddelaar genoemd, gekozen door één van de partijen of door een gespecialiseerd organisme een rol speelt.

De bemiddeling heeft betrekking op betwistingen tussen handelaars of bedrijven en hun cliënten of leveranciers.

Zij zicht zich vooral maar niet exclusief tot handelaars, ambachtslui, dienstverleners, KMO’s en PMI.

De werking en het vervolg van bemiddeling veronderstelt op elk ogenblik het akkoord van partijen.  Het heeft inderdaad geen zin om de oplossing van het geschil te vertragen als hetzij van meetaf aan hetzij tijdens het proces blijkt dat een akkoord onmogelijk is.

De partijen kunnen zelf hun bemiddelaar kiezen vanuit een lijst van erkende personen.

Het verloop is strikt vertrouwelijk.

In geval van mislukking wordt de vertrouwelijkheid van de procedure en de bespreking op de volgende manier gegarandeerd:In geval later een proces wordt ingesteld, hetzij voor een rechtbank, hetzij voor een arbitraal college kan geen melding worden gemaakt van de standpunten, de voorstellingen, de verklaringen, die tijdens of n.a.v. het bemiddelingsproces werden geformuleerd.

De bemiddelaar kan evenmin arbiter zijn in deze zelfde zaak.

CAREN zelf organiseert geen bemiddeling maar als u wenst gebruik te maken van bemiddeling kan u steeds beroep doen op CAREN die u zal verwijzen naar een gespecialiseerde bemiddelingsinstelling.