U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Colloque

                                            Le 15 novembre de 14h à 18h             Cité des ...

Vervolg ...

In werkingstelling

Contact

Keuze van het arbitraal college

De partijen worden verzocht om hun standpunt mee te delen m.b.t. de samenstelling van het arbitraal college: 1 of 3 arbiters (i.f.v. de moeilijkheidsgraad van de zaak, de grootte van de belangen, enz…)

 

In geval een collegiaal arbitraal college wordt samengesteld heeft elke partij het recht:

  • hetzij een arbiter te kiezen op de lijst CAREN
  • hetzij een arbiter voor te stellen die niet ingeschreven is op die lijst maar wel de noodzakelijke kwaliteiten heeft

 

De ingeschreven arbiters

Het betreft personen die op een lijst voorkomen zoals opgesteld door het comité van arbitrage van CAREN met vermelding van hun:

  • professionele kwalificaties
  • competenties
  • gesproken en begrepen talen

Partijen kunnen deze lijst opvragen in het secretariaat.

De erkende arbiters

Het betreft personen die buiten de lijst worden gekozen door partijen n.a.v. een betwisting en waarvan de aanstelling is onderworpen aan de goedkeuring door het arbitragecomité van CAREN die zich op de volgende criteria baseert:

  • de juridische of technische competentie van deze persoon
  • zijn onafhankelijkheid t.a.v. partijen
  • Zijn akkoord om de voorwaarden van arbitragereglement te aanvaarden (inclusief baremas).