U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Suivez-nous sur linkedin

CAREN - Cour d'arbitrage de l'Europe du Nord : Présentation | ...

Vervolg ...

CAREN

Contact

Vorming voor arbitrage

Teaching arbitration

Op 28/09/2009 hebben de stafhouders VEROONE en LEBAS de arbitrage voorgesteld aan de studenten Master Protestrecht dank zij de tussenkomst van mevr. BOTTIAU.

Het betrof een herhaling van een gelijkaardig initiatief op 11/03/2008.

Van 11 tot 15 februari 2008 ging een seminarie door voor de advocaten-stagiairs.  Het betrof een initiatief van Mter. Chantal BECUWE dat groot succes kende door deelname van 108 studenten.

Op 17/11/2006 had een colloquium plaats over internationale arbitrage in het Maison de l’Avocat in Le Havre.

Daarbij de Balies van Lille, Douai, Cambrai en Valenciennes betrokken.  Informatie werd verspreid over drie ressorten van het Hof van Beroep: Douai, Amiens en Rouen.

Deze conferentie kaderde in de vorming van CFPA waarvoor Mter. BECUWE lid van CAREN verantwoordelijk was.

Kwamen tussen:

-         dhr. Bernard CIVEYRAC – Voorzitter Hof van Beroep Normandië

-         mevr. Cécile LEGROS – docent Universiteit Rouen

-         Mter. Bernard MARGUET – Advocaat en Arbiter in Le Havre

-         Dhr. Bertrand MOREAU – prof. gespecialiseerd in arbitrage

-         L’ASCOT – l’Association Française cotonnière

-         Mter. BECUWE – CAREN

Voor dit seminarie werd Le Havre gekozen als arbitrale plaats.

Op 17/03/2005 hebben de heren BELOT, Mter. BECUWE, Mter. VEROONE en Mter. LEBON arbitrage voorgesteld aan de Master studenten in Handel, Management en internationale zaken van Lille I.