U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Colloque

                                            Le 15 novembre de 14h à 18h             Cité des ...

Vervolg ...

In werkingstelling

Contact

Het vatten van CAREN

D.m.v. een brief of elke mogelijke andere vorm van briefwisseling.

Aanvraagbrief, vb kan worden opgelagen (document PDF 68,5Ko)

Model van vraag om arbitrage

Zie vb van  aanvraagbrief :

 

Normale procedure

ref. MSB C/LESAGE

 

MSB, vennootschap naar Duits recht waarvan de zetel gevestigd is in Frankfurt, 8 Löwen Platz, hebbende als raadsman Mter/ MULLER, ………………….. alwaar woonstkeuze wordt gedaan.

Heeft de eer om u een vraag om arbitrage te richten in een geschil tegen

de vennootschap MAXBROTHER

N.V. met zetel 8, rue Descartes

Z.I. – 59113 SECLIN

Zij voegt hierbij:

- de arbitrale overeenkomst (arbitrale clausule of arbitraal contract

- een nota met de inhoud van de betwisting en de vorderingen die zij aan het arbitraal college wil voorleggen

- inventaris van de stukken (2 exemplaren)

Zij preciseert als volgt de arbitrale overeenkomst:

- de aanstelling van 3 arbiters (of 1 arbiter)

- doet geen opgave van het aantal arbiters (zij duidt als arbiter aan de stafhouder van orde van advocaten van de Balie te Antwerpen (België)

(of 2) zij verkiest dat haar raadsman kennis krijgt van de door CAREN aanvaardde arbiters

(of 3) zij vraagt aan het arbitragecomité om 1 of meerdere arbiters aan te duiden

(of 4) zij stelt de enige arbiter voor

Hoogachtend.

 

Vereenvoudigde arbitrage

Deze procedure geldt enkel voor invordering van bedragen die zeker vaststaand en opeisbaar zijn onder € 20.000,00

Formules: te bevragen bij het secretariaat (brief, telefoon, fax of e-mail)