U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Colloque

                                            Le 15 novembre de 14h à 18h             Cité des ...

Vervolg ...

Opties

Contact

Arbitrage en verzoening

Arbitrage en verzoening

De zaken leiden er u toe dat u contracten moet afsluiten in het buitenland en geconfronteerd wordt met een betwisting.

U hebt anderzijds de zorg van de vertrouwelijkheid om een oplossing te vinden met een vennoot of een leverancier.

Arbitrage is een moderne en alternatieve manier om uw professionele commerciële betwistingen op te lossen.

 

Arbitrage, een alternatieve wijze van geschillenbeslechting

 

Arbitrage is een alternatieve manier om geschillen te laten beslechten door een rechtbank bestaande uit één of meer individuen die hun bevoegdheid halen uit de overeenkomst van partijen.

 

Arbitrage is een conventionele en private rechtsinstantie:

 

  • rechtsinstantie omdat de uitspraak dezelfde effecten heeft als een vonnis en uitvoerbaar is in alle Europese landen en de meeste landen van de wereld
  • een privé rechtsinstantie omdat de partijen hun rechter kiezen
  • een conventionele rechtsinstantie omdat de partijen zelf het kader van het proces bepalen, het toepasselijke recht en de termijnen
  • de arbitrale beslissingen zijn bovendien beschermd door een strikte vertrouwelijkheid noodzakelijk in het handelsleven

 

 

De arbitrage zoals gegarandeerd door CAREN

 

De vrijheid van partijen in deze verschillende keuzes, maakt aanvullende regels noodzakelijk ingeval partijen niet akkoord gaan en aldus de voortgang zouden blokkeren.

 

De arbitrale beslissing kan bv. geannuleerd worden als termijnen worden overschreden of als arbiters buiten hun opdracht gaan of als de arbitrale beslissing zou ingaan tegen de openbare orde.

 

Het is aangewezen  dat de honoraria van de arbiters vooraf worden getarifeerd onder controle van de arbitrageinstelling.

 

Het arbitragereglement CAREN en de controle door het arbitrage comité beveiligen de arbitrage, zorgen voor een harmonieus verloop en beschermen partijen tegen procedurefouten en daardoor mogelijke vernietiging.

 

Het is deze functie van regulator en controleinstantie die CAREN sinds meer dan 20 jaar uitvoert.  Geen van de door CAREN geviseerde arbitrale beslissingen gaven ooit aanleiding tot een hervorming door het Hof van Beroep.

 

Le Dictionnaire Permanent du Droit des Affaires citeert 4 arbitrage organismes : 2 in Genève, 1 in Parijs en la CAREN


CAREN is een efficiënt middel ten dienste van vennootschappen en hun raadslieden.

 

Om zekerheid te hebben over arbitrage volstaat het om in uw contracten de arbitrale clausule van CAREN in te voegen:

 

“Partijen komen overeen om elke betwisting voortkomend uit dit contract definitief te laten beslechten d.m.v. arbitrage overeenkomstig het reglement van la Cour d’Arbitrage CAREN, Palais de la Bourse, Place du Théâtre 59020 Lille.”

 

De verzoening binnen arbitrage

  • Tijdens het procesverloop kunnen partijen op eigen initiatief of op initiatief van het arbitraal college zich geheel of gedeeltelijk verzoenen.
  • De inhoud van het akkoord zelfs gedeeltelijk wordt vastgesteld in een proces-verbaal getekend door partijen en zonder verwijl medegedeeld aan de arbitrale instantie.
  • Het rechtscollege kan op verzoek van één of meerdere partijen een arbitrale beslissing uitspreken waarin het akkoord wordt bevestigd.  Zij wordt getekend door de arbiters.