U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Colloque

                                            Le 15 novembre de 14h à 18h             Cité des ...

Vervolg ...

CAREN

Contact

De Geschiedenis

Reeds in 1960 werd de Raad van de Orde van advocaten van de Balie te Rijsel gevraagd om een arbitrale kamer in te richten samen met de CCI en de Economische Regio.

 

Het heeft bijna 30 jaar geduurd en de doorzetting van een dynamische stafhouder (Mter. Bernard Lebas) is noodzakelijk gebleken om dit mogelijk te maken.  Het was inderdaad pas in 1989 dat de stichting van CAREN, Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord kon worden aangekondigd.  Het zal pas in oktober zijn dat een eerste officiële manifestatie plaatsvindt.  Deze werd voorgezeten door Mr. MERTENS de WILMARS, voormalig advocaat die voorzitter was geworden van het Hof van Justitie van de Europese gemeenschap.

 

 

De aanvankelijke oprichters, de Balie van Lille en de Chambre de Commerce de Lille Métropole werden vervoegd door de Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie, la Communauté Urbaine de Lille, l’Ordre Régionale des Experts Comptables, la Compagnie des Commissaires aux Comptes, la Chambre Régionale des Notaires, les Barreaux de Tournai (België) en Bethune, de rechtsfaculteit te Lille.

De eerste voorzitter van CAREN was dhr. Roger VIENNE, ere-voorzitter van de kamer zetelend in handelszaken van het Hof van Cassatie en zijn eerste vice-voorzitter, de betreurde rector Guy DEBEYRE.

Naast de gebruikelijke activiteiten van nationale en internationale betwistingen heeft CAREN ook verschillende colloquia georganiseerd en contact gelegd met andere Franse of buitenlandse arbitrale colleges.  CAREN is op dit ogenblik lid van:

  • de associatie LILLE  PLACE  JURIDIQUE
  • het COMITE  FRANCAIS  DE  L’ARBITRAGE, die algemene of gespecialiseerde arbitragecentra verzamelt
  • de EESV “RESEAU  EUROPEEN  D’ARBITRAGE  ET  DE  MEDIATION” waarvan Franse, Italiaanse en Spaanse centra deel uit maken
  • CAREN heeft tenslotte correspondenten in de meeste Europese steden

In januari 1993, volgt stafhouder VEROONE, oud Voorzitter van de Franse delegatie bij de raad van Europese Balies de heer VIENNE op.

CAREN vierde zijn 10de verjaardag op 7 oktober 1999 met een grote manifestatie in de Chambre de Commerce in Industrie Lille Métropole, in samenwerking met de universiteit van Montréal (Canada), Namur (België) en Lille en de deelname van verschillende Franse en buitenlandse juristen.

In juni 2000 volgde de heer Henri BELOT, voormalig voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Lille de Heer VEROONE op.

Op 3 december 2007 werd stafhouder LEBAS verkozen tot voorzitter van la CAREN.

Op 20 oktober 2009 vierde CAREN haar 20 jaar.

Deze verjaardag gaf aanleiding tot verschillende belangrijke acties:

- het Charter van de minnelijke oplossing van geschillen tegelijk richtlijn voor het behandelen van geschillen.  Dit Charter stond onder de bescherming van de heer Stefaan DE CLERCK, Minister van Justitie van België en de heer Philippe Vasseur, voormalig Minister, Voorzitter van het comité Grand Lille, Voorzitter van het netwerk Alliances en Voorzitter van het Wereld Forum.

- Op 20 oktober volgde de conferentie voor de deken van de rechtsfaculteit te Versailles Prof. Thomas CLAY over het thema “Arbitrage en het Arbeidsrecht”.

Deze uiteenzetting heeft verschillende personaliteiten verzameld als getuige van hun inzet voor CAREN o.a. dhr. Philippe TACK, ceremoniemeester, Mter. Robrecht BAUWENS, stafhouder te Kortrijk, Stafhouder LEBAS, Voorzitter CAREN, dhr. Philippe VASSEUR en Minister Stefaan DE CLERCK...

M.le Ministre S De Clerk, M. P. Vasseur, Me R. Bauwens, Me P. Tack, M. le Président Lebas

Minister Stefaan DE CLERCK,  dhr Philippe VASSEUR, Mter. Robrecht BAUWENS, dhr. PhilippeTACK, Stafhouder LEBAS, Voorzitter CAREN