U bent in : Welcom

Aandacht voor ...

Colloque

                                            Le 15 novembre de 14h à 18h             Cité des ...

Vervolg ...

In werkingstelling

Contact

De keuze van de arbitrage

Men kan op twee manieren beroep doen op CAREN

Vóór het ontstaan van de betwisting, Nà het ontstaan van het geschil

- Vóór: door het invoegen, hetzij in de aan- of verkoopcontracten, hetzij een bijzonder contract van de arbitrale clausule.

 Clausules, document PDR kan worden opgeladen

 

- Door het opstellen van een arbitrale overeenkomst.²

ARBITRALE  OVEREENKOMST

Het is een overeenkomst die wordt opgesteld en getekend door de partijen in betwisting, waarin wordt beslist om de betwisting te laten beslechten door één of meer arbiters.

Rechtspraak: “Op het ogenblik dat er een arbitrale clausule bestaat wordt een arbitrale overeenkomst overbodig en kan zij niet beletten dat een partij haar vordering wijzigt.” (Cass. Burgerlijke kamer 8/4/1999).

Compromis, document PDF kan worden opgeladen

Het vatten van CAREN

D.m.v. een brief of elke mogelijke andere vorm van briefwisseling.

Aanvraagbrief, vb kan worden opgelagen (document PDF 68,5Ko)

Keuze van het arbitraal college

De partijen worden verzocht om hun standpunt mee te delen m.b.t. de samenstelling van het arbitraal college: 1 of 3 arbiters (i.f.v. de moeilijkheidsgraad van de zaak, de grootte van de belangen, enz…)

In geval een collegiaal arbitraal college wordt samengesteld heeft elke partij het recht:

 • hetzij een arbiter te kiezen op de lijst CAREN
 • hetzij een arbiter voor te stellen die niet ingeschreven is op die lijst maar wel de noodzakelijke kwaliteiten heef
  • -  De ingeschreven arbiters: Het betreft personen die op een lijst voorkomen zoals opgesteld door het comité van arbitrage van CAREN   met  vermelding van hun:

  • professionele kwalificaties     
  • competenties                             
  • gesproken en begrepen talen

             -  De erkende arbiters:    Partijen kunnen deze lijst opvragen in het secretariaat.

  Het betreft personen die buiten de lijst worden gekozen door partijen n.a.v. een betwisting en waarvan de aanstelling is onderworpen aan de goedkeuring door het arbitragecomité van CAREN die zich op de volgende criteria baseert:

  • de juridische of technische competentie van deze persoon
  • zijn onafhankelijkheid t.a.v. partijen
  • Zijn akkoord om de voorwaarden van arbitragereglement te aanvaarden (inclusief baremas).

   

Het Frans arbitragerecht

De teksten m.b.t. het Frans arbitragerecht kunnen worden geraadpleegd op volgende site:

 www.arbitrage-fr.org.